Ademen voor sporters

Als we beter willen sporten, wordt vaak pas in de laatste plaats aan onze ademhaling gedacht. En als we er toch aan denken dan zal het vooral zijn om te proberen sneller of dieper te ademen aangezien we er meestal van uitgaan dat dit de beste oplossing is.

Wanneer we meer ademen zien we bij veel mensen dat de ademhaling veel minder efficiënt verloopt en dit uiteindelijk meer nadelen dan voordelen opwekt.

Als de ademhaling te snel verloopt zal dit ervoor zorgen dat er te weinig tijd is voor de zuurstof om door de longwand in de bloedbaan terecht te komen. 

Anderzijds zal er bij een overmatige ademhaling teveel CO2 verloren gaan. Dit zorgt er voor dat de zuurstof uit het bloed nog moeilijker de werkende cellen bereikt. 

We moeten er ook over waken dat ons adempatroon correct blijft en niet plots veel energie gaat verslinden voor weinig opbrengst.

Een gepaste, en dus niet zomaar een zo groot mogelijke ademhaling is dus noodzakelijk om een goede inspanning te kunnen leveren.