Aanpak ademhalingsproblemen

Wat kunnen we er aan doen?

De diagnose vaststellen is alvast een eerste stap. Hoewel de klachten heel gevarieerd zijn, zijn deze te verklaren door het chronisch hyperventileren of niet functioneel ademen. Dit is op zich al een grote geruststelling.

In eerste instantie gaan we het onbewuste adempatroon hertrainen. Hiervoor worden onder andere de technieken uit de Buteykotherapie  en de Bradcliff methode toegepast.

Ten tweede is er naast het hertrainen van de ademhaling ook nood om onszelf terug te leren ontspannen.

Als derde pakken we fysieke oorzaken aan. Te stramme of net te zwakke spieren, een stugge borstkas en wervelkolom door vaak in dezelfde houding te werken, kunnen het ademen moeilijker maken. Enkele fysieke oefeningen die thuis kunnen gedaan worden, kunnen hierbij een verschil maken.

Gedurende het ganse hersteltraject wordt er ook veel uitleg gegeven om zoveel mogelijk de werking ons lichaam en zenuwstelsel te begrijpen. Dit zal ons helpen om makkelijker en gepast in te grijpen als er iets fout loopt.

Praktisch

De therapie wordt individueel gegeven.

Een individueel traject wordt opgebouwd in sessies van een uur. Tussen de eerste twee sessies, wordt maar een week gelaten. Nadien wordt er geleidelijk meer tijd tussen gelaten om jezelf en je lichaam meer tijd te geven om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens de therapie wordt het mechanisme van de ademhaling bekeken en wordt nagegaan hoe dit hertraind kan worden.

Er wordt uitgelegd hoe fouten in het adempatroon aan de basis kunnen liggen van veel verschillende klachten.

Daarnaast overlopen we hoe voeding, slapen en praten ook een belangrijke rol kunnen spelen.

Vaak proberen we ook om, met een goede ademhaling, terug meer activiteit of sport in ons dagelijks leven in te bouwen aangezien dit op lange termijn een enorm gunstig effect heeft.